Privacybeleid

Privacybeleid.

De aan MediaCare verstrekte persoonlijke gegevens worden door ons vastgelegd in een bestand. MediaCare gaat zorgvuldig om met deze gegevens overeenkomstig de Wet bescherming persoonsgegevens.

Persoonlijke gegevens worden niet zonder directe toestemming aan derden verstrekt, tenzij MediaCare hiertoe wettelijk verplicht is. Verzoeken om de eigen gegevens in te zien, ontvangen we graag via info@media-care.tv

Wij behouden ons het recht voor dit privacybeleid aan te passen. Wijzigingen zullen altijd op deze website worden gepubliceerd. Raadpleeg deze pagina dan ook regelmatig.